top of page

עדכון מרץ 2022: דרישות חדשות לקבלת אזרחות פורטוגלית שינויים רבים גועשים בימים אלה על המבקשים לקבל אז

רגע לפני הכול - הכי חשוב לדעת!

 • כל מי שקיבל אישור קהילה ויגיש הבקשה לממשלה עד 15/9 - יהיה מוגן מתחולתן של התקנות החדשות.

 • כל מי שיגיש בקשה לקהילה היהודית בליסבון ידרש להוכחת יהדות ומוצא, כפי שנדרש עד היום ובנוסף הוכחות לקשר לקהילה ספרדית (דיבור בשפת הלדינו, תעודות בנוסף ספרדי כגון כתובות או תעודות פטירה, פירוט למטה).

 • כל מי שיגיש לממשלה אחרי 15/9 - יצטרך להוכיח קשר אפקטיבי עכשווי לפורטוגל לפי דרישת הממשלה.

 • אלה שכבר קיבלו את האזרחות הפורטוגלית יוכלו להוציא אזרחות גם לבני הזוג ולילדיהם הקטינים עד גיל 14, וזאת מתוקף חוק איחוד משפחות.

מצב העניינים בקהילה היהודית בפורטו

בעקבות האירועים האחרונים בפורטו, הודיעה הקהילה היהודית על השהיה זמנית במתן אישורים לקבלת אזרחות עבור מגורשי ספרד. כעת מסתבר כי ההשהיה הזמנית הפכה לקבועה - הקהילה היהודית בעיר החליטה להפסיק לצמיתות את ההסמכה לקבלת אזרחות בפורטוגל.

משמעות ההחלטה:

 • בקשות חדשות לא יתקבלו יותר דרך הקהילה היהודית בפורטו.

 • מי שכבר קיבל את אישור הקהילה או שהאישור שלו/ה נמצא בהנפקה, יכול להמשיך בתהליך כרגיל ולהגיש את הטופס הכחול, את אילן היוחסין ואת הוכחת התשלום כל עוד יעביר את המסמכים והתשלום הנדרש עד ליום 30.04.2022.


מצב העניינים בקהילה היהודית בליסבון

לאור האירועים האחרונים, גם הקהילה היהודית בליסבון החליטה להשהות באופן זמני את אישורי ההתאזרחות לצאצאי המגורשים. לפיכך אין ממש אפשרות לצפות שהקהילה בליסבון תמלא את מקומה של הקהילה בפורטו, שגם היא סגרה את מתן השירות למבקשי אזרחות.

הארגונים היהודים שאושרו להמשיך בתהליך לפי החוק החדש, עדיין בבדיקה


דרישות חדשות להוכחת זיקה לפורטוגל

נשיא פורטוגל חתם לאחרונה על צו חדש, המגדיל את אמצעי השליטה במועמדים הראויים לקבלת אזרחות במדינה (לפי פרסום באתר החדשות Publico). הדרישה העיקרית נחלקת לשני סוגים, שיקבלו תוקף בשני שלבים נפרדים:

שלב 1: הוכחת קשר אפקטיבי עכשווי לפורטוגל (רק זכויות בהורשה) - החל מ-15 בספטמבר 2022:

 • או לקבל זכות בירושה על נכס מקרקעין בפורטוגל.

 • או ירושה של נכס הוני אחר כגון בעלות על מניות של חברה פורטוגלית.

 • או להוכיח קיום של נסיעות תכופות לפורטוגל לאורך חיי המועמד.

שלב 2: הוכחת מוצא ספרדי - החל מה-15 באפריל 2022; זאת באמצעות מסמכים מאומתים משפטית וכן ממצאים נוספים בנוסף על שמות משפחה וארצות מוצא רלוונטיים המעידים על "ספרדיות":

 • שימוש בשפת לדינו

 • כתובה בנוסח ספרד

 • רישומי צוואות

 • צילומי קברים

 • רישומים מבתי כנסת

 • מחקרים גנאולוגיים

 • וכל ראיה אחרת

השינויים צפויים להשפיע רק על תיקים חדשים, ולא באופן רטרואקטיבי על תיקים שקדמו לתאריכי היעד הנ"ל (ראו תאריכי יעד בראש המאמר).

למרות המקרה המצער בקהילת פורטו והשינויים המשמעותיים בחוק האזרחות, ממשלת פורטוגל עדיין סומכת על הקהילות היהודיות לביצוע התהליך. סמכותן זו לא ניטלה מהן, למרות שנכון לעכשיו קהילת פורטו בחרה להשהות עצמה מן התהליך.

אין ספק שמדובר בשינוי משמעותי שיקשה מאוד על תהליך קבלת האזרחות הפורטוגלית. ייתכן שיתווספו דרישות נוספות בהמשך, לכן חשוב להמשיך ולעקוב אחר הפרסומים השונים בנושא.

ממשיכים לעדכן אתכם

המומחים שלנו בקמפוס אירופה, יחד עם עורך הדין פרנסיסקו בטיסטה, פוקחים עין על המתרחש באופן קבוע. ניתן לפנות אלינו לקבלת ייעוץ בכל שלב, כדי להבין מה תקף ומה אפשרי עבורכם לנוכח הדרישות והשינויים החדשים.

לא בטוחים מה מצבכם לאור השינויים? צרו איתנו קשר

41 צפיות0 תגובות
bottom of page