top of page

תעודת לידה

ניתן להזמין תעודת לידה בקישור הבא :

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=mr2a@moin.gov.il

אנו ממליצים , אם מתאפשר , לגשת אישית למשרד הפנים (כל משרד פנים בארץ , אין קשר למקום מגורים) ולהוציא את הטפסים באופן עצמאי. המתנה בתור מהירה יותר מאשר דרכון חדש למשל.

במידה והחלטתם להזמין דרך האתר של משרד הפנים, נא לוודא שהכתובת למשלוח דואר עדכנית - 

זמני המשלוח בדואר ישראל - בערך שלושה שבועות עד שיגיע אליכם הביתה לכתובת הרשומה במשרד הפנים.


בעת הזמנת תעודת לידה יש לוודא ששם משפחה והשם פרטי תואמים לשמות בדרכון.

דוגמה להזמנת תעודת לידה 

1

הלעת תעודת לידה

תמצית רישום

ניתן להזמין תמצית רישום אוכלוסין בקישור הבא :

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=mr2b@moin.gov.il

תמצית רישום אוכלוסין- הכרחי בשני מקרים:

א. במידה שנעשה כל שינוי/הוספה בשם הפרטי/המשפחה

ב. על מנת להוכיח קשר ישיר להורים / סבים ולארץ מוצאם ולהוכחת שמות הילדים.

 

שימו לב לסימונים הדרושים בלינק להזמנת תמצית רישום אוכלוסין:

 

למועמד - נא להזמין תמצית רישום עם שמות קודמים בלבד - לסמן V אחד בלבד!.

 

עבור הורים או סבים על מנת להראות קשר משפחתי לשמות המשפחה הרלוונטיים,

יש (לסמן V) את כל הפרטים הבאים בהזמנת תמצית הרישום:

"שמות קודמים"

"תאריכי נישואין"

"פרטי עיר לידה"

"בן/בת זוג, ילדים"

"פרטי הורים"

(דוגמה להזמנת תמצית רישום) 

2

הלעת תמצית רישום

מסמכים המקשרים לשם המשפחה ולארץ המוצא הרלוונטיים לתהליך

:יש לסרוק אחד מהמסמכים הבאים ברשימה :

*תמצית מרשם אוכלוסין של אחד ההורים (הרלוונטיים לתהליך) עם שמות הילדים + שמות קודמים + (זו האופציה המומלצת ביותר)

*צילום דרכון ישראלי או דרכון זר

*צילום תעודת זהות

*צילום תעודת עלייה

*או כל מסמך רשמי אחר עם שם המשפחה וארץ המוצא הרלוונטיים המקשרים אותך לאותו בן משפחה

(הורים\ סבים)

3

הלעת מסמכים נוספים

עץ משפחה

הנחיה חדשה ע"י ממשלת פורטוגל וע"י הקהילות היהודיות בפורטוגל - החל מינואר 2018

יש למלא עץ משפחה מפורט , לפחות 3 דורות, עם פרטים נוספים לפני הגשת התיק לקהילה היהודית.

יש למלא את הקובץ באנגלית בלבד עם השמות כפי שהם מופיעים בתעודות הלידה או הדרכון!


מספר הערות:

1.שמות מלאים של כולם: המבקש , הוריו וסביו - יש לרשום את השם/שם המשפחה הנוכחי ואת השם/שם המשפחה איתו נולד בן המשפחה בסוגריים.

2. תאריכי לידה של כולם, המבקש, הוריו וסביו...

3. מקום לידה של כולם- ארץ ועיר.

4. תאריכי פטירה.

5. תאריך נישואין.
 

מצ"ב קובץ Word עם העץ והפרטים הנדרשים ע"י הקהילה, יש למלא את הפרטים שברשותכם במחשב בקובץ הWORD​​ולהעלות לאתר זה.

אנא נסו למלא כמה שיותר פרטים מדויקים וכמה שיותר דורות אחורה (לפחות 3 כולל הלקוח ליוצאי מדינות צפון אפריקה / מדינות ערב), במידה ולא ידוע תאריך ספציפי יש לרשום בקירוב חודש ושנה.

במידה ולא ידועים פרטים מסוימים עדיף לרשום "לא ידוע" מאשר להמציא.

יש לעשות עץ אחד עבור כל בני המשפחה שבתהליך (כולל בני דודים אחים וכו')

4

הלעת עץ משפחה מלא

 יפויי כח מקוריים

יש ללחוץ על שני קישורי הורדת הייפויי מטה של פרנסיסקו ואינס ולהדפיס.

בתחתית העמוד של ייפויי הכוח יש להשלים את פרטי עיר וארץ במעמד החתימה + חתימתכם כפי שחתמתם בדרכון.


POA FRANCISCO BATISTA
POA INES BATISTA

5

הלעת יפוי כוח אינס
הלעת יפוי כוח פרנסיסקו

צילום דרכון 

נדרש צילום דרכון צבעוני וברור (דרכון פתוח עמודים 2-3) -עם פרטים וחתימה. נא לוודא שהדרכון חתום בחתימתך ובתוקף

*** במידה ובוצע שינוי שם ושינוי השם מופיע בדרכון (בדרך כלל עמוד 6), נא לשלוח אלינו למייל את צילום שינוי השם המופיע בדרכון. 

6

הלעת צילום דרכון

אישור יהדות

 אין צורך בכולם, מספיק מסמך אחד מהבאים:

 

* כתובה של המועמד / הוריו/ סבים
* תעודת נישואין/ גירושין של המועמד / הוריו/ סבים

7

הלעת אישור יהדות
bottom of page