top of page

רישום נישואין בפורטוגל

תהליך רישום הנישואין בפורטוגל, הוא חלק אינטגרלי מכל תהליך נוסף שתרצו לבצע במסגרת המשפחה הגרעינית (באם יידרש).

כמו כן, על מנת לוודא שאין סתירה במעמד האישי של אדם בין פורטוגל למדינה אחרת. וזהו תנאי הכרחי לקידום הבקשות לאזרחות של הילדים ובני הזוג

לכן אנחנו ממליצים לבצע אותו בהקדם האפשרי.
 

מסמכים נדרשים :

 • תעודת נישואין שלכם

 • תעודת האזרח הפורטוגלית שלכם

 • העתק דרכון של בן/בת הזוג

 • תעודת לידה של בן/בת הזוג

 • תעודת על שינוי שם משפחה אצל האישה, או הבעל במידה ונעשה שינוי שם פרטי/משפחה בעבר.

  השירות שאנו מציעים:

 • עזרה בהשגת מסמכים הדרושים לשם הגשת הבקשה לאזרחות פורטוגלית לבן הזוג

 • איסוף מסמכים עם שליח

 • תרגום נוטריוני למסמכים וחתימות אפוסטיל הנדרשות בטיפול שוטף

 • עריכת הבקשה והגשתה ע"י עורך דין פורטוגלי

 • תשלום אגרה

 • מעקב עד קבלת אישור רישום נישואין פורטוגלי.

  חשוב לדעת! רישומי נישואים שאינם ראשוניים, יש דרישה על ידי הקונסרבטוריה גם להרשם באופן חוקי לדוג: גירושין/אלמנות וכד'. 
   נשואים בפעם שניה? התהליך קצת יותר ארוך, כי יש מספר שלבים ואגרות ,אך אפשרי בהחלט!

  צרו קשר למידע נוסף.

bottom of page