top of page
הסכם התקשרות דיגיטלי עבור בקשה לאזרחות פורטוגלית
האם נולדת בישראל
האם יש לך אזרחות (דרכון) נוספת ?
האם שהית במדינה זרה כתושב או שהייה של למעלה משלושה (3) חודשים* ?
המסלול הנבחר ושיטת התשלום:
נא להעלות מסמך מזהה: ת.ז/דרכון

תודה רבה! הטופס נשלח בהצלחה

bottom of page