top of page

אזרחות פורטוגלית לבן/בת זוג

בחוקי ההגירה בפורטוגל נקבע כי לאחר קבלת האזרחות על ידי מגיש הבקשה,

יכול בן הזוג להגיש בקשה עבור הבעל או האישה מתוקף היותם נשואים.

עם זאת החוק מציב מספר תנאים על מנת לממש את הזכאות לקבלת האזרחות על ידי בן הזוג האחר.

בין התנאים שנקבעו בחוקי ההגירה לפורטוגל:
 

רצוי להתחיל את התהליך רק לאחר רישום הילדים הקטינים, עצם רישומם מהווה חיזוק של הזיקה לפורטוגל עבור בן\בת זוג.

וכמובן יש צורך ברישום נישואין על מנת לוודא שאין סתירה במעמד האישי של אדם בין פורטוגל למדינה אחרת.
 

בני זוג נישואים ללא ילדים: אם בני הזוג נישואים מעל 6 שנים בן הזוג יכול לבקש אזרחות,

טיפול הבקשה כמו תהליך אזרחות רגילה, בנוסף לתהליך של רישום נישואין.
 

בני זוג נישואים עם ילדים: אם בני הזוג נישואים מעל 3 שנים ובמידה ויש להם צאצא משותף

בן הזוג יכול לבקש אזרחות, טיפול הבקשה כמו תהליך אזרחות רגילה, בנוסף לתהליך של רישום נישואין.
 

בני זוג לא נישואים עם ילדים: בן זוג לא יכול להגיש בקשה עד אחרי חתונה רבנית או אזרחית בחו"ל בלבד (נניח יוון/קפריסין וכד')
חתונה אזרחית בישראל לא תופס. את הילדים יהיה ניתן לרשום ללא רישום נישואין על פי הזכאות של ההורה האזרח.

 

בני זוג לא נישואים ללא ילדים/חד מיניים/ידועים בציבור: אמנם זהו תהליך מסורבל ויקר אך קיימת אפשרות לבקש מבית משפט בפורטוגל להכיר בזוגיות שלכם.
צרו קשר למידע נוסף.

 

עבור בן / בת הזוג :

 לבצע אימות נוטריוני של דרכון,תעודת יושר של המבקש, להנפיק תעודת לידה ושינוי שם עם אפוסטיל, יש למלא טופס יפויי כוח ספציפי

 

:השרות שלנו
עזרה בהשגת מסמכים הדרושים לשם הגשת הבקשה לאזרחות פורטוגלית לבן הזוג

 איסוף מסמכים מקוריים עם שליח

אפוסטיל,התצהירים והתרגומים הנדרשים לקבלת רישום הנישואין בפורטוגל והאזרחות

 עריכת הבקשה והגשתה ע"י עורך דין בפורטוגל

תשלום אגרות נישואין וממשלה
עו"ד פרנסיסקו נונו בטיסטה מלווה את התהליך כולו עד לקבלת האזרחות הפורטוגלית

 

,הגשת הבקשה לקבלת אזרחות פורטוגלית עבור בן/בת זוג ,יליד ישראל*

.מותנה בכך שלאחד מבני הזוג כרטיס תעודת אזרח פורטוגליתאו תעודת לידה פורטוגלית


:עלות הטיפול

  1875 -עלות הטיפול להוצאת אזרחות לבן/בת הזוג כולל רישום נישואין בפורטוגל

עלות הטיפול להוצאת אזרחות לבן/בת הזוג המצטרף להליך אזרחות קיים של צאצא משותף של בני הזוג - 1350€

bottom of page